KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Ewaluacja zewnętrzna

Ewaluacja zewnętrzna

Czym jest ewaluacja i jakiej wiedzy na temat szkoły dostarcza?

Ewaluacja to określenie stopnia spełnienia przez szkołę wymagań  (obecnie 12 ), dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie.  Ewaluacji zewnętrznej danej szkoły dokonuje zespół wizytatorów a wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie.

 

EWALUACJE PRZEPROWADZONE W ZSB

 

lp termin ewaluacji raport ewaluacji
1. 25.02.2013 - 28.02.2013 zobacz raport 1
2. 03.11.2015 - 06.11.2015  zobacz raport 2