KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Środowisko lokalne

Środowisko lokalne

Środowisko lokalne tworzy sprzyjające warunki dzieciom, młodzieży i dorosłym do uprawiania i rozwijania aktywności intelektualnej, twórczej, rekreacyjnej a także umożliwia wspieranie i wzmacnianie Rodziny.

W tę definicję bardzo dobrze wpisują się działania naszej szkolnej społeczności KCEZ. Na wielu polach młodzież ma możliwość wykazania swojego zaangażowania, empatii uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach. Bierze udział zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, możliwościami czy lokalnymi potrzebami. Bardzo dobrze jest rozwinięta współpraca z uczelniami czy pracodawcami, gdzie młodzież bierze udział w Olimpiadach, Konkursach i Turniejach odnosząc sukcesy czy też w warsztatach pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności.

Odnajdujemy się w wydarzeniach związanych z różnego rodzaju akcjami różnych Fundacji (m.in. Fundacji Wolne Miejsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej czy Caritas Polska) oraz np. firm doradczych ds. zrównoważonego rozwoju. Nasza młodzież uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych organizowanych m.in. w Filharmonii Śląskiej, NOSPR, czy Teatrze Śląskim. Interesuje się historią- kontakty z IPN- wystawy. Pozyskiwane są materiały szkoleniowe z różnych firm pozwalające na podniesienie wiadomości i umiejętności młodzieży (m.in. KNAUF).

Nie pozostajemy też obojętni na trudną sytuację życiową dzieci, młodzieży, dorosłych biorąc udział np. w zbiórkach w ramach Dni Ubogich, dla pozyskania funduszy na leczenie i rehabilitację. Los zwierząt również nie jest nam obojętny- współdziałamy z Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt. Dbamy o dobrostan naszych uczniów poprzez wieloletni kontakt z Poradniami Psychologiczno Pedagogicznymi, Kuratorami Rodzinnymi, MOPSem, Policją czy też poprzez uczestnictwo w webinarach dla młodzieży organizowanych przez SWPS.

Akcentujemy swoją obecność uczestnicząc np. w obchodach Dni Dąbrówki Małej, opiekując się pomnikiem poległych w Powstaniach Śląskich i II wojnie Światowej na cmentarzu w Dąbrówce Małej czy współpracując z Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym i parafią św. Antoniego w Dąbrówce Małej.

Jak widać w kilku zdaniach nie sposób wymienić, opisać wszystkie formy współpracy ze środowiskiem lokalnym naszej placówki – KCEZ, ale na pewno każdy uczeń, jeśli tylko zechce ma możliwość włączenia się do działania w taki sposób i w takiej dziedzinie, w której czuje się najlepiej.