poniedziałek, 14 październik 2019
Uwaga: publikacja materiałów nastąpi po ogłoszeniu terminarza przez Śląskiego Kuratora Oświaty zgodnie z:
Art. 20wa ustawy o systemie oświaty ust. 1 pkt 2 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.