Egzamin zawodowy

Wszystko o egzaminie zawodowym: zobacz
Terminarz egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2018/2019: zobacz
wykaz materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu w sesji styczeń - luty 2019
zobacz
wykaz materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu w sesji styczeń - luty 2019
zobacz
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu roku szkolnym 2018/2019 zobacz
Wykaz olimpiad uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2018/2019 r. zobacz