poniedziałek, 14 październik 2019

zgodnie z zarządzeniem dyrektor szkoły nr Z/33/2018/2019 z dnia 20 maja 2019r

Ustala się następujące opłaty za zakwaterowanie w roku szkolnym 2019/2020:

ZAKWATEROWANIE:Cennik:
OpisCena
dla uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 212,00 zł / mc
dla słuchaczy szkół policealnych 424,00 zł / mc
dla studentów wyższych uczelni + 8 %VAT (w przypadku braku umowy z uczelnią) 424,00 zł / mc
= 457,92 zł
nocleg dla innych osób 46,30 zł / 1 nocleg +8% VAT = 50,00 zł
dla wychowanka – maturzysty mieszkającego w internacie do 15-tego dnia miesiąca, dla wychowanków mieszkających w internacie dłużej opłata wynosi 212,00 zł – dotyczy miesiąca maj, czerwiec 106,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem dyrektor szkoły nr Z/34/2018/2019 z dnia 20 maja 2019r

Wysokość opłaty za jeden dzień pełnego wyżywienia wychowanka w internacie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej ( tzw. stawka żywieniowa) wynosi 17,00 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku tzw. wsad do kotła.

Wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków/ uczniów szkół, którym przyznano świadczenie socjalne w formie posiłków, za których opłatę wnosi MOPS,GOPS,DD obejmująca pełen koszt przygotowania posiłku wynosi: śniadanie 7,30 zł, obiad 9,40 zł, kolacja 6,30 zł, pełne wyżywienie 23,00 zł.

Informacje dodatkowe:

  1. Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki szkolnej w miesiącu.
  2. Opłatę stałą za internat i wyżywienie należy uiszczać do 11 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc pobytu wychowanka w internacie. Od wpłat dokonanych po tym terminie zostaną naliczane odsetki.
  3. Wpłat można dokonywać osobiście w kasie internatu lub przelewem na konto bankowe numer:
    PKO BP 73102023130000370205156791 z dopiskiem „za internat – imię i nazwisko wychowanka”.