zgodnie z zarządzeniem dyrektor szkoły Z/33/2017/2018 z dnia 21 maja 2018r

Ustala się następujące opłaty za zakwaterowanie w roku szkolnym 2018/2018:

ZAKWATEROWANIE:Cennik:
OpisCena
dla uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych 180,00 zł / mc
dla słuchaczy szkół policealnych 360,00 zł / mc
dla studentów wyższych uczelni + 8 %VAT (w przypadku braku umowy z uczelnią) 360,00 zł / mc = 388,80zł
nocleg dla innych osób 27,00 zł / 1 nocleg +8% VAT = 29,16zł
dla wychowanka – maturzysty mieszkającego w internacie do dnia 15 maja lub 15 czerwca 90,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem dyrektor szkoły nr Z/30/2017/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.

Wysokość opłaty za jeden dzień pełnego wyżywienia wychowanka w internacie ( tzw. stawka żywieniowa) wynosi 17,00 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku tzw. wsad do kotła.

Wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków/ uczniów szkół, którym przyznano świadczenie socjalne w formie posiłków, za których opłatę wnosi MOPS,GOPS,DD obejmująca pełen koszt przygotowania posiłku wynosi: śniadanie 7,30 zł,obiad 9,40 zł,kolacja 6,30 zł, pełne wyżywienie 23,00 zł.

Informacje dodatkowe:

  1. Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki szkolnej w miesiącu.
  2. Opłatę stałą za internat i wyżywienie należy uiszczać do 10 każdego miesiąca. Od wpłat dokonanych po tym terminie zostaną naliczane odsetki.
  3. Wpłat można dokonywać osobiście w kasie internatu lub przelewem na konto bankowe numer:
    PKO BP 73102023130000370205156791 z dopiskiem „za internat – imię i nazwisko wychowanka”.