KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023
Przewodniczący: Nikodem Leszczawski
Z-ca przewodniczącego: Karol Przyłucki
Skarbnik: Alicja Dawidowicz
Sekretarz: Dominika Jagiełła