KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Do pobrania

Dokumenty w formacie pdf:

Regulamin Internatu: pobierz
Plan Pracy Internatu: pobierz
Kwestionariusz przyjęcia na rok szkolny 2024/2025: pobierz
Regulamin rekrutacji do internatu na rok szkolny 2024/2025: pobierz
Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów): pobierz
Procedury postępowania dotyczące działań zapewniających bezpieczeństwo młodzieży mieszkającej w internacie: pobierz
Regulamin stołówki: pobierz
Oświadczenie wychowanka: pobierz
Procedury bezpieczeństwa w internacie 2023/2024: pobierz

RODO:

Wywiad z Wychowankiem: pobierz
Zgoda na wykorzystanie wizerunku wychowanka: pobierz
Zgoda wychowanka na wykorzystanie numeru telefonu oraz adresu e-mail wychowanka: pobierz
Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu oraz adresu e-mail rodzica opiekuna: pobierz
Zgoda na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia lub życia wychowanka: pobierz
Zgoda na wyjście do lekarza pierwszego kontaktu: pobierz