KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Do pobrania

Dokumenty w formacie pdf:

Regulamin Internatu: pobierz
Plan Pracy Internatu: pobierz
Kwestionariusz przyjęcia na rok szkolny 2023/2024: pobierz
Regulamin rekrutacji do internatu na rok szkolny 2023/2024: pobierz
Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów): pobierz
Procedury postępowania dotyczące działań zapewniających bezpieczeństwo młodzieży mieszkającej w internacie: pobierz
Regulamin stołówki: pobierz
Informacje dotyczące kwaterowania młodzieży w internacie w roku szkolnym 2023: pobierz
Oświadczenie wychowanka: pobierz
Procedury bezpieczeństwa w internacie 2023/2024: pobierz

RODO:

Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu oraz adresu e-mail rodzica/opiekuna: pobierz
Zgoda rodziców/lub 16 letniego Ucznia/Wychowanka na wykorzystanie numeru telefonu oraz adresu e-mail ucznia/wychowanka niepełnoletniego: pobierz
Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu oraz adresu e-mail ucznia/wychowanka pełnoletniego/absolwenta: pobierz
Zgoda rodziców na wykorzystanie wizerunku dziecka ucznia/wychowanka niepełnoletniego: pobierz
Zgoda rodziców na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia lub życia dziecka ucznia/wychowanka niepełnoletniego: pobierz
Zgoda na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia lub życia ucznia/wychowanka pełnoletniego: pobierz
Zgoda rodziców na wyjście niepełnoletniego wychowanka internatu do lekarza pierwszego kontaktu: pobierz
Zgoda rodziców na wyjście pełnoletniego wychowanka internatu do lekarza pierwszego kontaktu: pobierz