Dokumenty w formacie pdf:

Regulamin Internatu: pobierz
Plan Pracy Internatu: pobierz
Kwestionariusz przyjęcia na rok szkolny 2019/2020: pobierz
Regulamin rekrutacji do internatu na rok szkolny 2019/2020: pobierz
Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów): pobierz
Procedury postępowania dotyczące działań zapewniających bezpieczeństwo młodzieży mieszkającej w internacie: pobierz
Regulamin stołówki: pobierz