WYCHOWAWCY KLAS
Technikum – łącznie 12 klas
1A [TB_TG] mgr inż. arch. Tomasz Linca
1B [TRNiN] mgr Bernadyna Kotlarz
1C [TPM_TAK] mgr Małgorzata Filipkowska - Świeca
2A [TB_TG] mgr Katarzyna Stawowska
2B [TRNiN] mgr Aleksandra Pawlak
2C [TPM_TAK] mgr Piotr Bortel
3A [TB_TG] mgr Aneta Kośmider
3B [TRNiN] mgr Anna Sarna
3C [TPM_TAK] mgr Renata Sikora-Wójcik
4A [TB_TAK_TTO] mgr Maciej Kapias
4B [TG_TRNiN] mgr Dorota Wójcik - Sokołowska
4C [TRNiN] mgr Mariusz Herwich
Branżowa Szkoła 1 Stopnia / Zasadnicza szkoła zawodowa
– łącznie 3 klasy
1a [mt] mgr Anna Ocieczek - Kubica
2a [mz] mgr Anna Kocot
3a [mz] mgr inż. Urszula Strugała