KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Cennik

Kwaterowanie młodzieży do internatu na kolejny rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się w dniu 31.08.2022 r. od godziny 15.00.
W celu podpisania dokumentacji wychowanek niepełnoletni do internatu zgłasza się w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły Nr Z/27/2021/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie: Kalkulacji - kosztów utrzymania jednego miejsca w Internacie w XI LO w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023.

Ustala się następujące opłaty za zakwaterowanie w roku szkolnym 2022/2023:

ZAKWATEROWANIE:Cennik:
OpisCena
dla uczennic i uczniów szkół 256,00 zł / mc
dla słuchaczy szkół policealnych 512,00 zł / mc
dla studentów wyższych uczelni + 8 %VAT (w przypadku braku umowy z uczelnią) 512,00 zł / mc
= 552,96 zł
nocleg dla innych osób 56 zł / 1 nocleg +8% VAT = 60,48 zł
dla wychowanka – maturzysty mieszkającego w internacie do 15-tego dnia miesiąca, dla wychowanków mieszkających w internacie dłużej opłata wynosi 256,00 zł – dotyczy miesiąca maj, czerwiec 128,00 zł
pojedynczy koszt noclegu dla maturzysty 17,00 zł

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły Nr Z 26/2021/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.

od dnia 1 marca 2022 r. oraz w roku szkolnym 2022/2023 ustala się następujące opłaty za wyżywienie:

Wysokość opłaty za jeden dzień pełnego wyżywienia wychowanka w internacie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej ( tzw. stawka żywieniowa) wynosi 19,40 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku tzw. wsad do kotła.

Wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków/ uczniów szkół, którym przyznano świadczenie socjalne w formie posiłków, za których opłatę wnosi MOPS,GOPS,DD obejmująca pełen koszt przygotowania posiłku wynosi: śniadanie 8,66 zł, obiad 11,10 zł, kolacja 7,52 zł, pełne wyżywienie 27,28 zł.

Informacje dodatkowe:

  1. Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości dni nauki szkolnej w miesiącu.
  2. Opłatę stałą za internat i wyżywienie należy uiszczać do 11 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc pobytu wychowanka w internacie. Od wpłat dokonanych po tym terminie zostaną naliczane odsetki.
  3. Wpłat można dokonywać osobiście w kasie internatu lub przelewem na konto bankowe numer:
    PKO BP 64102023130000380210851774 z dopiskiem „za internat – imię i nazwisko wychowanka”.
    Opłaty należy regulować po otrzymaniu kwoty z administracji internatu nie wcześniej.