Dnia 11 marca 2019 odbyła się w naszej szkole II Edycja Konkursu Pierwszej Pomocy pod hasłem „Bądź gotów nieść pomoc” dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych. Konkurs został objęty patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

W dniu 13 grudnia 2018 odbyła się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Jak co roku, była to wspólna akcja Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej i Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Dnia 23 kwietnia 2018 odbyły się w naszej szkole Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs został objęty patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem konkursu było propagowanie tematyki udzielania pierwszej pomocy oraz doskonalenie umiejętności w tym...

22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK Początki honorowego Krwiodawstwa sięgają 1958 roku. To wtedy Polski Czerwony Krzyż (PCK) podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei. W tych dniach kierujemy do Was serdeczne życzenia i podziękowania za wkład...

W dniu 13 listopada odbyła się kolejna Akcja Honorowego Krwiodawstwa wspólna dla Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej i Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Strona 1 z 3