KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Wycieczki branżowe

Wydział Teologiczny

W czwartek 16 marca uczniowie klas Ia, IIA i IIB odwiedzili Wydział Teologiczny w Katowicach.

Było bardzo interesująco i pysznie – przywitano nas bardzo serdecznie, a po projekcji filmu czekał na nas słodki poczęstunek. Było nam niezmiernie miło, kiedy Dziekan ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek , witając gości, szczególnie serdecznie przywitał naszą katechetkę Panią Aleksandrę Koniarek, która bardzo aktywnie współpracuje z uczelnią.

Dzień otwarty Wydziału Teologicznego pomyślany został nie tylko jako zwiedzanie budynku, ale był także pretekstem do dyskusji na tematy związane z przeznaczeniem, losem, odpowiedzialnością. Inspiracją do dyskusji stała się projekcja filmu K. Kieślowskiego Dekalog I. Po emocjonującej dyskusji, która odbyła się w pięknej auli, zostaliśmy zaproszeni już do mniej formalnej dyskusji przy stole, na którym królowały pączki. Na zakończenie wizyty zademonstrowano nam instalację łączącą możliwości intelektualne człowieka z wymiarem duchowym, który został zaakcentowany przepięknymi dźwiękami chorałów.