KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Uroczystości

Święto Szkoły

22 marca w naszej szkole odbyła się akademia, przypominająca o  kolejnej rocznicy powstań śląskich. Polska, Śląsk, Katowice i KCEZ im. Powstańców Śląskich są zobowiązani do zachowania pamięci ważnych wydarzeń

kształtujących naszą tożsamość narodową. A nie byłoby tożsamości narodowej bez patriotycznego czynu powstańców śląskich.

Powstania Śląskie, czyli zbrojne wystąpienia ludności polskiej przeciw niemieckiemu panowaniu na Górnym Śląsku, miały na celu przyłączenie tych ziem do państwa polskiego.
28 czerwca 1919 roku doszło do podpisania przez Niemcy oraz państwa zwycięskiej koalicji Wersalskiego Traktatu Pokojowego. Niemcy utraciły wówczas na rzecz Polski Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Gdańsk został wolnym miastem, a na terenie Górnego Śląska, Warmii i Mazur miały zostać przeprowadzone plebiscyty. Polacy nie byli zadowoleni z postanowień traktatu. Uważali, że Górny Śląsk powinien zostać przyłączony do Polski. Była to główna przyczyna wybuchu powstań śląskich.
W trakcie akademii usłyszeliśmy utwory: „Puść mnie matko do powstania”, „Rotę” „Opowiedzcie wiatry”, „Zapal świeczkę”.

Akademię przygotowały klasy: 1 A T, 1 B T, 1 C T.

Po części oficjalnej Pani Dyrektor Renata Matla - Kocot oraz przedstawiciel Rady Rodziców Pan Andrzej Półtorak wręczyli nagrody dla uczniów za pracę w 1 półroczu.