KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Rekrutacja / Zawody

Technik realizacji nagłośnień

OPIS ZAWODU

Technik realizacji nagłośnień jest zawodem konkretnie sprofilowanym pod realizację dźwięku na estradzie. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym. Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów nagłośnieniowych, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów przetwarzających dźwięk. Potrafi konfigurować i obsługiwać konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu – przygotowuje i obsługuje systemy mikrofonowe. Technik realizacji nagłośnień zajmuje się również edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W zadaniach zawodowych uwzględnienia również wiedzę z zakresu percepcji dźwięku, elektroakustyki, solfeżu barwy dźwięku oraz instrumentoznawstwa.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent m. in.: konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie; planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego; organizuje plan nagraniowy; obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy; konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku; przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej; obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku; wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku; wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze; organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku; konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu.

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:
• konfigurowania i obsługiwania systemów scenicznych,
• obsługiwania i dobierania urządzeń nagłośniających, konsoli mikserskich, studyjnego sprzętu dźwiękowego;
• zgłębisz tajniki tworzenia muzyki oraz rejestrowania i wykonywania postprodukcji.
technik-realizacji-nagran
technik-realizacji-nagran

CO DALEJ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

KARIERA EDUKACYJNA

Posiadając wykształcenie średnie ogólne i świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotograficznego, reżyseria dźwięku, reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.

KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu Technikum możesz podjąć zatrudnienie przy produkcji filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów radiowych i telewizyjnych, spektakli teatralnych, nagrań fonograficznych i organizacji różnorodnych imprez muzycznych. Możesz także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

PREDYSPOZYCJE

Technika realizacji nagłośnień powinna charakteryzować:
• dobry słuch muzyczny, wrażliwość artystyczna,
• cierpliwość, spostrzegawczość,
• podzielność i koncentracja uwagi,
• zdolność do analizowania sytuacji,
• umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań,
• kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań,
• otwartość na zmiany,
• umiejętność radzenia sobie ze stresem;
• aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych,
• umiejętność negocjowania warunków porozumień,
• współpraca w zespole.
 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nauka w naszej szkole umożliwia:
• zdobycie tytułu technika realizacji nagłośnień
• uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
AUD.06. Obsługa sceny
AUD.07. Realizacja nagłośnień
• przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.
 
Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik realizacji nagłośnień będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych
• w zakresie kwalifikacji: AUD.06. Obsługa sceny:
◦ konfigurowania systemów scenicznych,
◦ obsługiwania systemów scenicznych,
• w zakresie kwalifikacji: AUD.07. Realizacja nagłośnień:
◦ konfigurowania systemów nagłośnieniowych,
◦ obsługiwania systemów nagłośnieniowych.
Kształcąc się na kierunku technik realizacji nagłośnień zdobędziesz wiedzę i kompetencje z zakresu:
• kompleksowej obsługi systemów oświetleniowych i nagłośnieniowych,
• dobierania urządzeń systemu scenicznego, skonfigurowania złożonego systemu nagłośnieniowego widowni i sceny, dokonania obliczeń mocy systemu nagłośnieniowego, ustawiania parametrów technicznych przetworników elektroakustycznych.,
• przeprowadzania pomiarów odpowiedzi akustycznej systemu nagłośnieniowego, dopasowania fazowego zespołów kolumn głośnikowych, dokonywania korekty barw systemów głośnikowych.
• dobierania, rozmieszczania i podłączania mikrofonów. Kandydat opanuje ustawianie i kontrolowanie sygnałów wejściowych oraz wyjściowych w torach miksera. Będzie prawidłowo dobierać elementy systemu elektroakustycznego, przy pomocy obliczeń w oparciu o prawa elektrotechniki oraz dokona konwersji sygnału analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego za pomącą urządzeń i odpowiedniego oprogramowania. Dodatkowo będzie biegle i świadomie posługiwać się specjalistyczną terminologią zawodową, wykorzystując dokumentację dotyczącą urządzeń i procesów stosowanych w szeroko rozumianej realizacji dźwięku. Dobierze także właściwe oprogramowanie wspomagające nagłośnienie oraz oświetlenie sceny.
• teorii muzyki i gatunków muzycznych w procesie realizacji zadań zawodowych. Będzie wspomagał się wiedzą z zakresu właściwości słuchu ludzkiego i cech akustycznych źródeł dźwięku.

TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

Na zajęciach zawodowych zapoznasz się z zasadami i technikami wykorzystywanymi przy realizacji nagrań i nagłośnień:
• realizacja nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
• obsługa systemu MIDI;
• realizacja nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;
• rejestracja materiału dźwiękowego;