KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Trudny temat weź to na warsztat

Trudny temat weź to na warsztat

Program „TRUDNY TEMAT: WEŹ TO NA WARSZTAT” w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach

8 listopada br. grupa projektowa składająca się z uczniów i uczennic klasy 3B technikum i 3a branżowej szkoły zawodowej pierwszego stopnia rozpoczęła w naszej szkole realizację projektu. Pierwsze dwa warsztaty prowadziła nasza nauczycielka wspomagająca, prowadząca zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, pani mgr Kinga Kras. Pierwsze dwa spotkania miały charakter integrujący grupę młodzieży, a także diagnozujący potrzeby społeczności szkolnej. Na pierwszych warsztatach omówione zostały cele projektu oraz zasady obowiązujące w grupie podczas zajęć. Metodą „burzy mózgów”, zdefiniowano „trudny temat”. Uczniowie i uczennice chętnie i z dużym zaangażowaniem pracowali na zajęciach. Każdy miał możliwość wypowiedzenia się zgodnie z własnym przekonaniem. Młodzież uczestnicząca w warsztatach miała okazję po raz pierwszy pracować metodą CoResolve. Uczniowie i uczennice zostali zapoznani z założeniami CoResolve. Chętnie ćwiczyli alternatywne sposoby rozładowywania napięcia i konfliktów w grupie. W efekcie, podczas warsztatów spontanicznie, ale efektywnie dyskutowali na trudne tematy, zarówno osoby, które „zaistniały” w zespole jak i te zwykle trzymające się na uboczu. Zdiagnozowaliśmy „trudne tematy” w naszej społeczności szkolnej. Uczniowie i uczennice chętnie podjęli dyskusję, szybko wyłoniło się kilka nurtujących naszą młodzież tematów, wśród nich znalazły się: śmierć, nietolerancja religijna, problemy w najbliższej rodzinie, przemoc, orientacja seksualna, nienawiść, hejt w sieci, cyberprzemoc, problemy finansowe.

Z największą częstotliwością uczniowie i uczennice jednak wypowiadali się na temat zaobserwowanych przez siebie przejawów braku akceptacji dla odmienności, która niestety czasem generuje zachowania dyskryminacyjne. Młodzi ludzie dużo uwagi poświęcili problemowi nienawiści w sieci, cyberprzemocy. Dużo rozmawiali na ten temat, sami zaproponowali, aby to ten właśnie temat omówić bardziej szczegółowo na kolejnych warsztatach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, pani Kinga Kras zorganizowała kolejne warsztaty. Młodzież ponownie zaangażowała się w zajęcia, wypowiadała się na temat cyberprzemocy, nienawiści w sieci. Grupa próbowała zdefiniować pojęcie „cyberprzemoc”, określić przyczyny hejtu w sieci oraz sposoby reagowania na to zjawisko.

Zważywszy na fakt, że problem hejtu(mowy nienawiści) jest stosunkowo nowym tematem, nie do końca poznanym i zdefiniowanym, postanowiłyśmy zorganizować warsztaty edukacyjne dla całej społeczności szkolnej.

Po zdiagnozowaniu „trudnego tematu” rozpoczęły się przygotowania do zorganizowania ogólnoszkolnej akcji podsumowującej nasze działania projektowe. Wyznaczono 12 grudnia jako termin jej przeprowadzenia. Za pomocą dziennika elektronicznego uczniowie zostali poinformowani o planowanej akcji. Zostali zaproszeni do osobistego zaangażowania się:

„Jeżeli podzielasz pogląd, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a dyskryminacja prowadzi do przemocy i wykluczenia, weź udział w akcji!”.

Tematem akcji był: „BRAK AKCEPTACJI DLA ODMIENNOŚCI”.

    W ramach akcji odbyły się następujące przedsięwzięcia:
  1. Na 2 i 3 godzinie lekcyjnej w sali nr 204A zainteresowani uczniowie z każdej klasy podpisywali „MANIFEST PRZECIWKO NIENAWIŚCI” na stronie stowarzyszenia Amnesty International, w ten sposób dołączali do grona ludzi sprzeciwiających się nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Składanie podpisów pod tą petycją poprzedzała zawsze krótka pogadanka nauczyciela dotycząca działalności Amnesty International oraz samej kampanii „#NIEnawiść”. Młodzież interpretowała hasło ”Słowa to czyny. Hejt to tylko początek…”
  2. Na 4 godzinie lekcyjnej w sali nr 4A odbyły się warsztaty, w których wzięły udział 7-osobowe reprezentacje wszystkich klas. Warsztaty dotyczyły zdiagnozowanego problemu, czyli jednego z przejawów cyberprzemocy-mowy nienawiści. Do poprowadzenia warsztatów zaprosiliśmy pracowniczkę Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach panią doktor Marię Mondry. Warsztaty zatytułowane były „Hejt w sieci boli naprawdę”. Uczniowie i uczennice biorące udział w warsztatach zobowiązali się do przekazania reszcie klasy na zajęciach z wychowawcą najważniejszych informacji z zajęć, w których brali udział.
  3. Na 8, 9 i 10 godzinie lekcyjnej w sali nr 204A odbyły się warsztaty z elementami edukacji filmowej, połączone z projekcją fabularyzowanego dokumentu w reżyserii Jacka Bławuta pt. „Nienormalni”. Film, choć niełatwy, przykuł uwagę dwóch klas, które stanowiły grupę projektową i brały udział w zajęciach . Niektórzy byli naprawdę wzruszeni. Po projekcji uczniowie i uczennice zostali zaproszeni do dyskusji, którą sprowokowało pytanie: Czy potrzeby, emocje, przeżycia tytułowych „nienormalnych” tak bardzo różnią się od potrzeb, emocji, przeżyć tzw. „normalnych”? Młodzież doskonale zauważyła, że ludzie niepełnosprawni umysłowo pragną tego samego, co ludzie uważani za tzw. „normalnych”: potrzeba miłości i akceptacji, potrzeba sukcesów, chęć działania, potrzeba bycia z innymi. Ponadto zauważyli, że bohaterowie filmu są często bardziej wrażliwi, ciepli, szczerzy i otwarci niż my. Kolejnym, poruszonym na zajęciach zagadnieniem był problem trudności w zrozumieniu się dwóch światów: świata ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Analizowane były sceny, w których widoczne są postawy dyskryminacyjne ludzi, którzy nie tolerują inności, wręcz reagują na nią agresją. Młodzież próbowała określić, z czego wynika taka postawa. Podsumowaniem zajęć było uzupełnianie przez grupę kartę pracy.

Wnioski:

Przeprowadzone działania projektowe, w naszej ocenie, okazały się bardzo potrzebne. Przyczyniły się do bardziej pogłębionej diagnozy środowiska szkolnego oraz wskazały na tematy dla naszej młodzieży „trudne”. Ogólnoszkolna akcja „TRUDNY TEMAT: WEŹ TO NA WARSZTAT” to dopiero początek naszych, szkolnych działań zmierzających do „odczarowania” trudnych tematów. Jak się bowiem okazało najważniejsze są: szczere rozmowy oraz uświadomienie sobie, że brak zrozumienia najczęściej wynika z niewiedzy.

Warsztaty prowadzone przez psychologa z SWPS

{gallery}newsgallery/2017/Projekty/TrudnyTemat/PsychologSWPS{/gallery}

Podpisywanie manifestu przeciw nienawiści

{gallery}newsgallery/2017/Projekty/TrudnyTemat/ManifestPrzeciwMienawisci{/gallery}

Warsztaty Coresolve

{gallery}newsgallery/2017/Projekty/TrudnyTemat/WarsztatyCoresolve{/gallery}