poniedziałek, 14 październik 2019

Mowa nienawiści to nie po prostu obraźliwy lub niekulturalny język. To jedna z form dyskryminacji, której źródłem są stereotypy i uprzedzenia. Nienawistny język ma zarówno głębokie skutki psychologiczne dla osób doświadczających tego rodzaju przemocy, jak i zwiększa społeczne przyzwolenie na ataki...