KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Młody badacz

I Międzyszkolny Interdyscyplinarny Projekt Naukowy „Młody Badacz”

I Międzyszkolny Interdyscyplinarny Projekt Naukowy „Młody Badacz”

Rozpoczęliśmy realizację I Międzyszkolnego Interdyscyplinarnego Projektu Naukowego „Młody Badacz”. Projekt jest efektem współpracy naszej szkoły i Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu–Zdroju.

Nasi uczniowie wraz z uczniami uczącymi się w zawodzie technik analityk będą wspólnie przeprowadzać kilkumiesięczne doświadczenie według procedury badań naukowych.

Celem tego oraz planowanych przyszłych edycji projektu jest przede wszystkim zapoznanie i zainteresowanie uczniów badaniami naukowymi oraz przedstawienie zagadnień interdyscyplinarnych, znajdujących się na styku różnych dziedzin, w tym przypadku tematyka zahacza o architekturę krajobrazu, chemię, biologię i ogrodnictwo.

Tematem tegorocznej edycji jest „Ocena przydatności roślin do fitoesktrakcji metali ciężkich z gleby na przykładzie niklu”. Jest to zagadnienie trudne, ale też obecnie bardzo istotne, szczególnie na terenach poprzemysłowych. Nasze badania mają na celu określenie możliwości wybranych gatunków (topinambura i kukurydzy) pobierania niklu z gleby i akumulowania go w częściach podziemnych i nadziemnych rośliny. W czwartek 17 listopada odbyło się pierwsze spotkanie – organizacyjne, w którym wzięli udział uczniowie klasy 2A i 1C pod przewodnictwem nauczycieli: biologii i chemii – Anny Matlok oraz architektury krajobrazu – Anny Żemła-Siesickiej. Kolejne spotkania jeszcze w listopadzie. W grudniu planujemy spotkać się z technikami analitykami w naszej szkole. Finał projektu przewidujemy na kwiecień. O kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco.