KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Młody badacz

Zakończenie II edycji Młodego Badacza

W dniu 28 stycznia odbyło się zakończenie II edycji Interdyscyplinarnego Projektu Naukowego Młody Badacz dotyczącej zielonych dachów. Uczestnicy biorący udział w projekcie analizowali wyniki przeprowadzanych w latach 2017-2018 badań dotyczących właściwości fizyko-chemicznych substratów i ich wpływu na wzrost roślin oraz właściwości izolacyjnych zielonych dachów. Metodologia oraz wnioski wyciągnięte z poszczególnych badań zawarte zostały w prezentacji. Już niedługo rozpocznie się III edycja projektu. Tym razem zajmiemy się zmianami klimatycznymi.

Zielone dachy w mieście