KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Młody badacz

Zakończenie projektu „Młody Badacz”

Zakończyliśmy I Międzyszkolny Interdyscyplinarny Projekt Naukowy „Młody Badacz”. Przez całe drugie półrocze obserwowaliśmy wzrost siewek słonecznika i kukurydzy rosnących w glebie o różnym stężeniu niklu.

W maju rośliny zostały zebrane, wysuszone i rozkruszone. W piątek 09 czerwca nasi Młodzi Badacze wzięli udział w końcowym etapie badań projektu dotyczącego fitoremediacji – badaniach laboratoryjnych wykonanych wraz z uczniami uczącymi się w zawodzie technik analityk w Jastrzębiu-Zdroju. Badania potwierdziły założoną wcześniej hipotezę. Uczniowie wspólnie omówili wyniki i wyciągnęli wnioski naukowe.
Projekt zarówno w części merytorycznej jak i organizacyjnej udał się bardzo dobrze, uczniowie z chęcią wezmą udział w przyszłorocznej edycji. Zapraszamy do śledzenia bloga Młodych Badaczy (https://mlodzibadacze.wordpress.com), gdzie niedługo pojawi się końcowa prezentacja całości badań.