KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Matematyka bez granic

„Matematyka bez Granic” –co to w tym roku będzie?!

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy wzorem lat ubiegłych serdecznie zapraszamy do udziału w roku szkolnym 2021/2022 w XXXIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska.

Tak, wiem, mam świadomość, że mamy nadal pandemiczne czasy. Nikt tak naprawdę nie wie JAK będzie wyglądała sytuacja, nauka na wiosnę, ale… trzeba mieć nadzieję, że wszystko się jakoś uspokoi, że będziemy zdrowi, że nauka będzie w szkołach i że konkurs się odbędzie. Zapraszam do udziału.

Zgłaszanie szkół, jak dotychczas, poprzez formularz na stronie: www.mbg.uz.zgora.pl, który wysyłamy na adres:

IX LO
ul. Jana Dormana 9A
41-200 Sosnowiec,

Sprawdzanie prac konkursowych edycji 2021/2022 odbędzie się w RKO MK MBG:  IX LO SOSNOWIEC, ul. Dormana 9a

Dla przypomnienia…

Ideą Międzynarodowego Konkursu  „Matematyka bez granic”  jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy:

• krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata,
• szkołami danego regionu,
• matematyką i językami obcymi,
• szkołami publicznymi i niepublicznymi,
• samymi uczniami.

Konkurs ma na CELU podniesienie:

• zainteresowania uczniów matematyką,
• poziomu pracy w grupach,
• stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu,
• własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów,,
• kształtowanie umiejętności pracy w grupach,
• stopnia opanowania języków obcych.

Terminarz XXXII MK „MBG” Senior edycja (2021/2022) (planowany)

SENIOR
1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2021 r
2. Etap wstępny(wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2022r
3. Finał: 10 marca 2022 r, godzina 10:00-11:30

JUNIOR
1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2021 r
2. Etap wstępny(wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2022r
3. Finał: 8 marca 2021 r, godzina 10:00-10:50

maj – czerwiec: wręczenie dyplomów, nagród laureatom konkursu (o ile będzie taka możliwość)

PARTNERZY KONKURSU:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku –Białej
Uniwersytet Zielonogórski i Ekonomiczny w Katowicach

Regionalny Komitet Organizacyjny MK MBG w woj. śląskim:

• region wschodnio-śląski (JUNIOR, SENIOR), region północno-śląski (JUNIOR): Katarzyna Budziłek-Jurek, IX LO w SOSNOWCU
• region północno-śląski (JUNIOR, SENIOR): Marta Heblik, KCEZ Katowice
• region zachodnio-śląski (JUNIOR, SENIOR): Małgorzata Pomykalska, SP9 Rybnik

W poprzedniej edycji w regionie północno- wschodnio -śląskim wzięło udział:
19 szkół, 55 klas, 1616 uczniów.

Klasyfikacja (miejsca od 1-3) wygląda następująco:
I miejsce: klasa 1eg I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, dr Barbara Przebieracz
II miejsce: klasa 1dg I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, dr Barbara Przebieracz
III miejsce: klasa 1ag I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, mgr Halina Husak

Wyróżnienie:
klasa 8b Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gliwicach, inż. Małgorzata Ogbonnia

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!

Konkurs objęty jest honorowym patronatem:
- Prezydenta Miasta Katowice;
- Śląskiego Kuratora Oświaty;
- Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej.

Responsive image

Responsive image

Responsive image