KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Mistrz wychowania - Materiały dla Rodziców

DZIECKO, RODZINA, SZKOŁA, CZYLI WYCHOWANIE aforyzmy, sentencje

 • Szczęściu swych dzieci zawadza, kto im zbytecznie dogadza.
 • Dzieci naśladują zazwyczaj wady i zalety rodziców.
 • Dzieci są skrzydłami człowieka.
 • Dziecko, które nie zna pieszczoty, nie uśmiecha się.
 • Ile jesteś dłużny swoim rodzicom, wiesz dopiero wtedy, kiedy sam masz dziecko.
 • Gdy rodzina żyje w zgodzie, to jej bieda nie dobodzie.
 • Paluszek i główka to szkolna wymówka.
 • Szkoła każdemu otwarta.
 • Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
 • Żaden wiek nie jest za późny do nauki.
 • Przykład najlepiej nauczy.
 • Dorosły człowiek jest sumą własnego dzieciństwa.
 • Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
 • Człowiek jest tym, czym go wychowanie przez dom i szkołę uczyni. (W. Dawid)
 • Dla wszystkich – rodziców, nauczycieli i uczniów – szkoła jest wspólnotą, jest wielką rodziną wychowawczą. (ks. S. Chrobak)
 • Ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepszego. (Deklaracja Praw Człowieka)
 • Każdy człowiek, także ten najmniejszy, potrzebuje i szuka w życiu autorytetu. (B. Bartoszewska)
 • Nawet najlepiej skonstruowany program wychowawczy nie może zastąpić rodziny. (B. Bartoszewska)
 • Dla dobra dziecka konieczne staje się budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko. (B. Bartoszewska)
 • Najlepsza lekcja to taka, o której ani nauczyciel, ani uczeń nie myślą, że była to lekcja. (K. Stróżyński)
 • Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi. (Janusz Korczak)
 • Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może. (Janusz Korczak)
 • Pozwól dziecku błądzić i radośnie dążyć do poprawy. (Janusz Korczak)
 • Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. (Janusz Korczak)
 • Nie ma wychowania bez udziału dziecka. (Janusz Korczak)
 • Dzieci to połowa ludzkości. (Janusz Korczak)
 • Prawie zawsze rodzice wychowują dzieci na obraz i podobieństwo swoje. (J. I. Kraszewski)
 • Istotą pracy pedagogicznej jest organizowanie szeroko pojętego doświadczenia dziecka. (R. Więckowski)
 • Akceptuj swoje dziecko takim, jakim ono jest. Akceptacja jest podstawową zasadą mądrego wychowania (T. Biernat)
 • Najważniejszą rzeczą jest, aby rodzice mogli nauczyć swoje dzieci, jak mają radzić sobie bez nich.(F. Clark)
 • Edukacja i wychowanie mogą upadać nie tylko przez brak koncepcji ich reformowania, ale także pod ich nadmiarem. (Cz. Banach)
 • Szkoła bez karności to jak młyn bez wody.(J. A. Komeński)
 • Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej – odstraszającym przykładem. (A. Einstein)
 • Dzieci potrzebują ciepła i wielkiej miłości, żeby być ludźmi. (P. Bosmans)
 • Jak ty rodzicom, tak dzieci tobie.(Tales z Miletu)
 • Mądrością dziecka jest ufność. (ks. Jan Twardowski)
 • Prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najlepszym uczniem. (M. Gorki)
 • Dzieci – najpiękniejsze kwiaty. (O. Wilde)
 • Dzieci nie liczą czasu, toteż wystarcza im go na gruntowne obserwacje. (J. Basshart)
 • Wychowanie to rzecz poważna; musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością. (Arystoteles)
 • Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. (Jan Paweł II)
 • Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich. (E. Roosevelt)
 • Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się. (A. Huxley)
 • Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba. (A. Ch. Swinburne)
 • Ucz swoje dzieci milczeć, mówić nauczą się same. (B. Franklin)
 • Dzieci są wiecznie szczere, nie wstydzą się prawdy. (B. Pasternak)
 • Dziecko pragnie mieć psa, by go kochać, dorosły - by czuć się kochanym. (A. Majewski)
 • Jedynie dzieci wiedza, czego szukają.(A. de Saint-Exupery)
 • Tylko dzieci potrafią zatknąć kij w piasku, uznać, że jest królową i obdarzyć go miłością.(A. de Saint Exupery)
 • Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym, co będzie, ale cieszą się chwilą obecną, jak mało kto potrafi. (Vercors)
 • Wychowanie całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem. (L. Kołakowski)
 • Dzieciom czas płynie o wiele wolniej niż dorosłym. (P.Coelho)
 • Życie - to okres czasu, którego jedną połowę zatruwają nam rodzice, a drugą dzieci.(Julian Tuwim)
 • Wychowanie to przykład i miłość – nic więcej. (S.Nowak)
 • Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się małymi rzeczami. (J. Gatthelf)
 • Dzieci przynoszą wiele problemów, ale tymi problemami ożywiają życie rodziców. (H. Stierlin)
 • Dziecko jest księga, którą powinniśmy czytać, w której powinniśmy pisać. (P. Rosegger)
 • Rodzice zaszczepiają swoim dzieciom nie swoją inteligencję, lecz swe namiętności. (Monteskiusz)
 • Dzieci potrzebują miłości – szczególnie wtedy, gdy na nią nie zasługują. (H. D. Thoreau)
 • Dzieci jak zegarki nie mogą być nakręcane. Trzeba im też dać czas na chodzenie. (F. Frobel)
 • Czasem w pokoju pełnym prześlicznych zabawek dziecko może czuć się jak w wwiezieniu.
 • Najlepsza rzecz, jaką mogą zrobić rodzice, to dobrze wychować dzieci i pozwolić im wybrać własną drogę.