KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Mistrz wychowania - Materiały dla Rodziców

Alfabet dobrego rodzica

Rodzic powinien dążyć do tego, aby być dla swojego dziecka opiekunem, przewodnikiem, autorytetem. Rodzic stale pracuje nad samym sobą, bowiem oczekiwania dziecka względem jego osoby rosną.

Młodzi ludzie proszą:

AlfabetDobregoRodzica lg