KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Ogłoszenia

#TwojedaneTwojasprawa

Czy Twoje dane są bezpieczne? Każdy z nas wie, że trzeba chronić swoje dane osobowe, ale nie zawsze wiemy, jak robić to dobrze. A w czasach powszechnego dostępu do sieci internetowej powinniśmy szczególnie mieć tego świadomość.

Dlatego nasza szkoła bierze udział w XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli. Organizatorem programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach programu organizowane będą zajęcia i szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Celem udziału w akcji jest także kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Oprócz szkoleń, spotkań i wsparcia ekspertów UODO elementem programu będzie także organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

O wszystkich prowadzonych w ramach programu działaniach w naszej szkole będziemy informować na bieżąco.
#TwojedaneTwojasprawa

Logotyp TDTS

UODO Plakat TDTS XIII A3 ramka
Potwierdzenie uczestnictwa