KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Aktualności

Akcja "Szkoła pamięta"

Społeczność KCEZ-CKZiU "Pamięta"

KCEZ-CKZiU, podobnie jak w ubiegłych latach przystąpiło do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szkoła pamięta", w ramach której młodzież Technikum nr 1 i BSIS nr 1 zgłębia wiedzę związaną z ważnymi wydarzeniami dotyczącymi historii Polski oraz upamiętnia bohaterów walk o wolność.
Nasi uczniowie kształtują swoje postawy obywatelskie i patriotyczne m.in. poprzez:
-udział w projektach edukacyjnych i konkursach historycznych
-opiekę nad zbiorową mogiłą pomordowanych podczas powstań śląskich i II wojny światowej mieszkańców Dąbrówki Małej
-uczestnictwo w wycieczkach do miejsc pamięci narodowej
-przygotowywanie prezentacji, plakatów dotyczących postaci historycznych oraz rocznic związanych z dziejami Polski.