poniedziałek, 14 październik 2019

Szanowni Państwo

w dniu 28 sierpnia 2019 r o godzinie 17:30 w siedzibie szkoły przy ul. Techników 11, hol główny - piętro I, odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas I

z Dyrekcją Szkoły, Wychowawcami, Pedagogiem, Kierownikiem szkolenia praktycznego i przedstawicielami Rady Rodziców.

    Spotkanie jest niezbędne w celu przydziału uczniów do właściwych grup w klasach oraz:
  1. złożenia oświadczenia o pobieraniu nauki religii i/lub etyki,
  2. zebrania informacji o ewentualnej rezygnacji z lekcji wychowania do życia w rodzinie,
  3. przydziału do grup językowych,
  4. przekazania informacji o zajęciach praktycznych i wynikających z tego obowiązkach,
  5. przekazania informacji o możliwości składania wniosków o stypendia socjalne,
  6. przekazania informacji o ubezpieczeniu,
  7. informacja o inauguracji nowego roku szkolnego i terminarzu spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Państwa obecność w ww. terminie jest dla szkoły bardzo ważna i pozwoli uniknąć ewentualnych problemów w dniu 2 września 2019.

Serdecznie zapraszam.

Dyrektor szkoły

Renata Matla - Kocot