KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Matematyka bez granic

Spotkanie z ciekawą matematyką – zdalne seminarium

18 listopada RODN „WOM” z Bielska -Białej www.wombb.edu.pl zorganizował zdalne seminarium „Spotkanie z ciekawą matematyką” – Matematyka Bez Granic.

Seminarium z ciekawą matematyką to cykl spotkań, w których uczestniczą nauczyciele wraz z uczniami.

Ogólne informacje o konkursie przedstawiła pani Marta Heblik. Część warsztatową dla uczniów i nauczycieli  przeprowadziła pani Katarzyna Budziłek-Jurek (IX LO w Sosnowcu). Obie panie są koordynatorkami konkursu Matematyka bez granic w województwie śląskim.

W ramach seminarium została  przybliżona  idea konkursu, krótka historia konkursu, zasady ogólne oraz regulamin. Uczestnicy poznali przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. Był czas na przemyślenie zadań, podano propozycję rozwiązań (grupowa dyskusja ).

„Matematyka Bez Granic”  to konkurs adresowany do uczniów:

  • piątych i szóstych klas szkół podstawowych - wersja JUNIOR
  • wersja SENIOR: do ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.

Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

Konkurs jest bezpłatny i obfituje w nietypowe zadania/zagadki/matematyczne. Warto wziąć w nim udział.

Przykładowe zadania z poprzednich edycji znajdują się na stronie konkursu www.mbg.uz.zgora.pl

Można też zapoznać się z prezentacjami z seminarium:

część teoretyczna
„prezentacja MBG WOM BB”
część praktyczna/warsztatowa
„MBGzadaniaBBWOM”

A tu feedback od dr Agnieszki Heby, kierownika seminarium z ramienia bielskiego WOM-u:

”Jeszcze raz Wam gratuluję świetnego wykładu; zaktywizować 78 osób on-line to jest naprawdę bardzo duży sukces. Proponuję na stałe wpisać wydarzenie w naszą współpracę.”