KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Matematyka bez granic

Matematyka Bez Granic

Ruszyła kolejna XXXI edycja międzynarodowego konkursu „Mathématiques Sans Frontières ”Matematyka bez Granic”.

„Matematyka Bez Granic” Junior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych,
„Matematyka Bez Granic” Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Terminarz XXXI MK "MBG" Senior edycja (2019/2020)
1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2019 roku
2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 25 lutego 2020 roku
3. Finał: 27 lutego 2020 roku, godzina 10:00-11:30

Terminarz MK "MBG" Junior edycja (2019/2020)
1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2019 roku
2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2020 roku
3. Finał: 5 marca 2020 roku, godzina 10:00-10:50

Maj – czerwiec: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu w RKO MK „MBG”.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem:
1. Prezydenta Miasta Katowice PMK 2. Śląskiego Kuratora Oświaty SKO

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.