KATOWICKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
- CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KATOWICACH

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Instytucje kościelne

InstytucjaForma współpracy
Parafia św. Antoniego Katowice - Dąbrówka Mała Festyn Parafialny "U Antonika",
akcje charytatywne: "I TY możesz zostać św. Mikołajem", Wigilia, "Śniadanko Wielkanocne", "Baranek Wielkanocny"
Caritas Archidiecezji Katowickiej Akcja "Tak pomagam"
Klasztor Sióstr Jadwiżanek, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Edukatorek - parafialna świetlica zajęcia z dziećmi
Klasztor Sióstr Służebniczek prelekcje
Civitas Christiana Konkursy Biblijne
Hospicjum Cordis akcje charytatywne
Ośrodek Wychowawczy w Katowicach akcje charytatywne
Dom Opieki Społecznej "Przystań" w Katowicach akcje charytatywne
Hospicjum Św. Franciszka Pola Nadziei