W marcu w naszej szkole przeprowadzono konkurs „Pomaganie jest fajne”, który polegał na przygotowaniu opowiadania lub wiersza na ten temat.W skład komisji konkursu wchodziły: Katarzyna Stawowska – nauczyciel języka polskiego, członkowie: Aleksandra Koniarek, Aneta Kośmider.