W związku z brakiem porozumienia między stroną rządową a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych informuję, że KCEZ Katowice nie odstąpiło od strajku.

W dniu jutrzejszym tj. 10.04.2019 r. (Środa) Szkoła zapewni w miarę możliwości zajęcia opiekuńcze jeśli uczniowie nie mogą pozostać pod opieką Rodziców.

Klasy II i III Technikum rozpoczynają praktykę zawodową u pracodawców.

Młodzieży KCEZ mieszkającej w szkolnym internacie w miarę możliwości zostanie zapewniona opieka oraz wyżywienie.